ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η Iklima διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις βιομηχανικές εφαρμογές και συγκεκριμένα στην Βιομηχανική Ψύξη και στον κλιματισμό Βιομηχανικών Χώρων, προφέροντας στους πελάτες της λύσεις σε εξειδικευμένες εφαρμογές συνδυάζοντας την λειτουργικότητα και την εξοικονόμησης ενέργειας.

Κάποιες από της εφαρμογές αυτές είναι:

 • Κλιματισμός χώρων παραγωγής, με διατήρηση συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας.
 • Ψύξη μηχανών παραγωγής και παραγόμενου προϊόντος.
 • Έλεγχος θερμοκρασίας πρώτων υλών και έτοιμων προϊόντων προς αποθήκευση.
 • Ψύξη αεροσυμπιεστών.
 • Ανάκτηση θερμότητας από απορριπτόμενες μορφές ενέργειας

Ως επί το πλείστον για τις παραπάνω εφαρμογές χρησιμοποιούνται υδρόψυκτα ή αερόψυκτα  ψυκτικά συγκροτήματα και αντλίες θερμότητας  νερού, εναλλάκτες νερού ή αέρα και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.Η Iklima, με σκοπό την αξιόπιστη και αδιάλειπτη λειτουργία των Ψυκτών και των Αντλιών Θερμότητας νερού, συνεργάζεται αποκλειστικά με τον κατασκευαστικό οίκο CARRIER

Οι υπηρεσίες μας μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

 • Εγκατάσταση ψυκτικών συγκροτημάτων και αντλιών θερμότητας νερού.
 • Εγκατάσταση πύργων ψύξης και αεροψυκτήρων.
 • Εγκατάσταση συστημάτων ύγρανσης μέσω ατμού ή ψεκασμού νερού υψηλής πίεσης (αδιαβατική ύγρανση)
 • Εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας νερού.
 • Κατασκευή δικτύων ψυχρού/θερμού νερού, ατμού, νερού υψηλής πίεσης και  επεξεργασμένου νερού
 • Αντλιοστάσια /ψυχροστάσια.

Ωράριο Λειτουργίας

Θα μας βρείτε καθημερινά 9:00πμ με 5:00μμ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τηλ: +30 210 991 5363 / +30 210 991 5323
Φαξ: +30 210 991 5339